MAXIMAL PRESTANDA

Rekommendationer för att säkerställa bästa prestanda hos dina WESTLAKE-däck

RINGTRYCK

Lastbilsdäck för kommersiella fordon måste fyllas till korrekt tryck baserat på last, hastighet och användningsförhållanden för maximal prestanda i alla aspekter som jämnt slitage (lång körsträcka), grepp och hanteringsstabilitet (körkomfort), förutom säkerhetsaspekten*.

* Kolla upp Westlakes produkttekniska rekommendationer på sidorna 24-25 i katalogerna i Download Center.

 

Däcktrycket bör kontrolleras på kalla däck minst vartannan vecka, med hjälp av en kalibrerad tryckmätare. Däck med lägre profil måste genomgå strikta kontroller på grund av deras mindre synliga sidoväggsformation. Westlake har ringtrycksetiketter (visat till höger) med flera olika värden för specifika förutsättningar för att hjälpa kunderna att bibehålla korrekt tryck.

Vänligen kontakta din Westlake distributör för detaljer.

 

REGUMMERING OCH MÖNSTERSKÄRNING

 

Varje nytt lastbilsdäck från Westlake är designat och konstruerat för bättre möjlighet till regummeringsbarhet. mönsterskärning måste göras när endast mellan 2 och 3 mm av det ursprungliga slitbanemönstret återstår, i enlighet med Westlakes rekommendationer.

Vänligen kontakta din Westlake distributör för detaljer.

 

Däckslitagefaktorer

 

BRÄNSLEEKONOMI OCH MILJÖ

Dessa tabeller visar faktorer för däckslitage. Om alla faktorer beaktas och tillämpas korrekt i enlighet med ditt fordon och situation, kommer du att uppnå optimal bränsleeffektivitet och bidra till att skydda miljön.

Kontakta din Westlake-distributör för ytterligare information.

DÄCKTRYCK

Däckets mil-index i %

Korrekt däcktryck är avgörande för däckens prestanda vid varje situation. Westlake rekommenderar frekventa tryckkontroller. Vid behov ökas däcktrycket enligt rekommendation i tekniska data eller etikett för belastning och tryck.

LASTTRYCK

Däckets mil-index i %

Däckslitaget beror på den last som transporteras. Westlake rekommenderar att belastning placeras på de korrekta axlarna och tung belastning på drivaxeln, om så är möjligt.STOPP OCH ACCELERATION

Däckets mil-index i %

Snabba eller frekventa stopp och accelerationer resulterar i extra slitage på slitbanan och kortar däckets livslängd. Westlake rekommenderar kontrollerad styrning och bromsning, speciellt vid vridning eller böjning i daglig användning. Dessutom kommer nya produkter med speciella slitbanor och förbättrade sidoväggar att utvecklas för stadsanvändning med mer frekventa "stop and go"-situationer.SÄSONGS-/OMGIVNINGSTEMPERATUR

Däckets mil-index i %


Däckslitaget är temperaturberoende. Westlake rekommenderar att man utför en däckservice före sommarsäsongen.

SLÄPAXLAR

Däckets mil-index i %


Slitaget på släpfordon är beroende av sidokraft på släpaxlarna. Westlake rekommenderar korrekt däckrotering vid körning av släpvagnen.