• HEM
  • TEKNOLOGI
  • EU-däckmärkning

EU-DÄCKMÄRKNING

År 2012 introducerade Europeiska unionen en ny däckmärkning för att tillhandahålla standardiserad information om tre specifika prestanda: bränsleeffektivitet, våtgrepp och externt rotationsljud. Däckmärkning för personbilar och lätta lastbilar trädde i kraft från november 2012, för däck som säljs i EU enligt EU-förordning (EG / nr 1222/2009) som tillverkades efter den 1 juli 2012.

Märkningen visas på det aktuella däcket och ger konsumenterna användbar information som hjälp vid köp av nya däck. Grafiken på etiketten är liknande de som redan används för hushållsapparater och numera även nya bilar.

 

BRÄNSLEFFEKTIVITET (RULLMOTSTÅND)

BRÄNSLEFFEKTIVITET (RULLMOTSTÅND)

Rullmotstånd är en av de viktigaste resistiva krafterna på ett fordon och fungerar som en motsatt kraft i riktningen i vilket däcket rullar. Det rullande däcket deformerar och släpper ut energi. Däcket vars rullmotstånd är större, kräver mer bränsle för att flytta fordonet framåt. Därför påverkar rullmotståndet direkt bränsleförbrukningen och miljön. Överst till vänster på etiketten visas 7 klasser som sträcker sig från A (mest effektiva) till G (minst effektiva). Betygsättningen anger däckets bidrag till bränsleeffektivitet och CO-utsläpp.

VÅTGREPP (BROMSFÖRMÅGA)

VÅTGREPP (BROMSFÖRMÅGA)

Våtgrepp är en av de viktigaste säkerhetsaspekterna i ett däck. Däck med utmärkt grepp på våta ytor har kortare bromsstrecka vid körning i regnigt väder. Det finns andra viktiga parametrar som också är relaterade till säkerheten. Dock kommer konsumenterna själva att kunna kontrollera och välja sina föredragna prestanda. Överst till höger på etiketten uttrycks våtgrepp också i klasser som sträcker sig från A (högsta prestanda) till G (lägsta prestanda).

YTTRE BULLER

YTTRE BULLER

Trafikbuller är en stor olägenhet och en mycket relevant miljöfråga. Märkningens nedre del indikerar nivån på det yttre däckbruset från fordonet (inte det interna bruset som föraren hör), uttryckt i decibel. Betygsättningen anger däckets bidrag till trafikbuller och miljön. Märkningen visar ljudvågor och motsvarande nivåer från 1 (minst ljud) till 3 (högsta ljudnivå)

1 ljudvåg
Den bästa ljudnivåprestandan. (3 dB under den framtida europeiska gränsen) *

2 ljudvågor
Den genomsnittliga prestandan. (Alltid förenlig med den framtida europeiska gränsen) *

3 ljudvågor
Den svagaste prestandan. (Överensstämmer med den nuvarande europeiska gränsen)
* De nya europeiska bullernivåerna för yttre ljud kommer att införas senast 2016


Information på EU-däcketikettsikonen
• Bränsleeffektivitetsklass enligt förordning (EG) nr 122212009, ändrad genom förordning (EG) nr 228/2011 och förordning (EG) nr 1235/2011
• Våtgreppsklass enligt förordning (EG) nr 1222/2009, ändrad genom förordning (EG) nr 228/2011 och förordning IEC) nr 1235/2011
• dB = Externt rulljudklass och mätvärde (d8) enligt förordning (EG) nr 1222/2009, ändrad genom förordning (EG) nr 228/2011 och förordning (EG) nr 1235/2011