• Regional
  • Korta till medellånga resor med frekvent inbromsning, acceleration och svängning
  • Bra asfalterade vägar med ett stort antal kurvor och oväntade grova förhållanden
  • Utmanande vägförhållanden på vintern med snö och isWSA2

Nytt starkt höljesdäck med senaste WESTLAKE-tekniken för…

WDA2-LT

Nytt styrdäck konstruerat…

WSA2-LT

Nytt drivaxeldäck med senaste WESTLAKE-tekniken…

WDA2

Alla rutter / drivaxel

WDR+1

Nytt drivdäck utformat för…

WDR1

Nytt drivdäck utformat för långdistans…

WSR+1

Nytt styrdäck konstruerat…

WSR1

Nytt styrdäck konstruerat med…

WTR1

Nytt bred-bas-däck för släp med…